Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 14. november 2018 – Memoria Srl og Antonia Dall’Antonia mod Comune di Padova (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Italien)

(Sag C-342/17) 1

(Præjudiciel forelæggelse – restriktion for etableringsfriheden – Domstolens kompetence – formaliteten vedrørende anmodningen om præjudiciel afgørelse – rent intern situation – national lovgivning, der forbyder enhver form for virksomhed med gevinst for øje i forbindelse med opbevaring af askeurner – proportionalitetskriteriet – sammenhæng i den nationale lovgivning)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Memoria Srl og Antonia Dall’Antonia

Sagsøgt: Comune de Padova

Procesdeltager: Alessandra Calore

Konklusion

Artikel 49 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som på trods af, at det var afdødes udtrykkelige ønske, forbyder indehaveren af en askeurne at overdrage opbevaringen heraf til tredjemand, som pålægger indehaveren at opbevare urnen i sin bolig, medmindre den overgives til en lokal kirkegård, og som endvidere forbyder enhver aktivitet med gevinst for øje, der vedrører, endog delvist, opbevaringen af askeurner, uanset af hvilken grund og varighed.

____________

1 EUT C 309 af 18.9.2017.