Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 14 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Italia) – Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia/Comune di Padova

(Cauza C-342/17)1

(Trimitere preliminară – Restricții privind libertatea de stabilire – Competența Curții – Admisibilitatea cererii de decizie preliminară – Situație pur internă – Reglementare națională care interzice orice activitate lucrativă legată de păstrarea urnelor funerare – Test de proporționalitate – Coerența reglementării naționale)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Părțile din procedura principală

Reclamante: Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia

Pârâtă: Comune di Padova

cu participarea: Alessandra Calore

Dispozitivul

Articolul 49 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care interzice, chiar în pofida voinței exprese a defunctului, depozitarului unei urne funerare să încredințeze unui terț păstrarea acesteia, care îi impune să o păstreze în locuința sa, cu excepția cazului în care o încredințează unui cimitir municipal, și, în plus, care interzice orice activitate exercitată în scop lucrativ care are ca obiect, chiar neexclusiv, păstrarea de urne funerare, indiferent cu ce titlu și indiferent pe ce durată.

____________

1     JO C 309, 18.9.2017.