Language of document : ECLI:EU:C:2018:906

Predmet C-342/17

Memoria Srl i Antonia Dall’Antonia

protiv

Comune di padova

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale amministrativo regionale per il Veneto)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Ograničenja slobode poslovnog nastana – Nadležnost Suda – Dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku – Potpuno unutarnja situacija – Nacionalni propis kojim se zabranjuje svaka djelatnost s ciljem stjecanja dobiti povezana s čuvanjem pogrebnih urni – Test proporcionalnosti – Dosljednost nacionalnog propisa”

1.        Sloboda poslovnog nastana – Slobodno pružanje usluga – Usluge na unutarnjem tržištu – Direktiva 2006/123 – Područje primjene – Nacionalni propis kojim se dodjeljuje monopol općinskim službama na pružanje usluge čuvanja pogrebnih urni – Isključenost

(Direktiva 2006/123 Europskog parlamenta i Vijeća, uv. izj. 8. i čl. 1. st. 3.)

2.        Sloboda poslovnog nastana – Ograničenja – Nacionalni propis kojim se zabranjuje svaka djelatnost s ciljem stjecanja dobiti povezana s čuvanjem pogrebnih urni – Nedopuštenost – Opravdanje – Nepostojanje

(čl. 49. UFEU-a)

1.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 41., 42.)

2.      Članak 49. UFEU-a treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis, poput onog u glavnom postupku, koji, čak i unatoč izričitoj volji pokojnika, zabranjuje osobi kojoj je pogrebna urna povjerena na čuvanje da trećoj osobi povjeri čuvanje te urne, koji joj nameće da je čuva u svojem domu, osim ako je ne povjeri općinskom groblju, te koji usto zabranjuje ekonomske aktivnosti s ciljem, čak i kada nije isključiv, čuvanja pogrebnih urni po bilo kojoj osnovi i u bilo kojem trajanju.

U tom pogledu, što se tiče, kao prvo, razloga zaštite javnog zdravlja, iz ustaljene prakse Suda zaista proizlazi da je zaštita javnog zdravlja jedan od važnih razloga u općem interesu koje priznaje pravo Unije i da države članice u tom području raspolažu širokom marginom prosudbe (vidjeti u tom smislu presudu od 1. lipnja 2010., Blanco Pérez i Chao Gómez, C-570/07 i C-571/07, EU:C:2010:300, t. 44., 68. i 106.). Međutim, takav cilj ne može opravdati ograničenje o kojem je riječ u glavnom postupku jer je pogrebni pepeo, za razliku od posmrtnih ostataka, inertan s biološkog gledišta, s obzirom na to da ga je toplina učinila sterilnim, tako da njegova pohrana ne može ovisiti o ograničenju koje nameće javno zdravlje.

Kao drugo, u odnosu na cilj zaštite poštovanja sjećanja na preminule, valja navesti da on također može predstavljati važan razlog u općem interesu. Međutim, potrebno je utvrditi da postoje blaže mjere kojima se može postići navedeni cilj, kao što su to, među ostalim, obveza osiguravanja pohrane pogrebnih urni u uvjetima istovrsnim onima na općinskim grobljima i, u slučaju prestanka djelatnosti, prenošenja tih urni javnom groblju ili vraćanja srodnicima preminule osobe.

(t. 54., 55., 57., 59., 66. i izreka)