Language of document :

Az Okrazhen sad Burgas (Bulgária) által 2021. március 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A „DELTA STROY 2003” EOOD elleni büntetőeljárás

(C-203/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Okrazhen sad Burgas

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

„DELTA STROY 2003” EOOD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2005/212/IB kerethatározat 4. és 5. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikkét, hogy azok lehetővé teszik az olyan tagállami szabályozást, amely szerint a nemzeti bíróság az alapeljáráshoz hasonló eljárásban büntetést szabhat ki valamely jogi személlyel szemben olyan konkrét bűncselekmény miatt, amelynek elkövetése még nem nyert megállapítást, mert az egy jogerősen be nem fejezett párhuzamos büntetőeljárás tárgyát képezi?

Úgy kell-e értelmezni a 2005/212/IB kerethatározat 4. és 5. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikkét, hogy azok lehetővé teszik az olyan tagállami szabályozást, amely szerint a nemzeti bíróság az alapeljáráshoz hasonló eljárásban büntetést szabhat ki valamely jogi személlyel szemben oly módon, hogy e büntetés mértékét egy olyan konkrét bűncselekményből származó jövedelem összegében határozza meg, amelynek elkövetése még nem nyert megállapítást, mert az egy jogerősen be nem fejezett párhuzamos büntetőeljárás tárgyát képezi?

____________