Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2021. uputio de Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën/X

(predmet C-194/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Staatssecretaris van Financiën

Druga stranka u kasacijskom postupku: X

Prethodna pitanja

Treba li članak 184. i članak 185. Direktive o PDV-u iz 2006.1 tumačiti na način da porezni obveznik koji prilikom kupnje neke robe ili primanja usluge nije odbio pretporez (početni odbitak) unutar važećeg nacionalnog prekluzivnog roka u skladu s predviđenom oporezovanom uporabom, ima pravo zatražiti taj odbitak u okviru ispravka, prilikom naknadne prve uporabe te robe ili usluge, ako stvarna uporaba u trenutku tog ispravka odgovara predviđenoj uporabi?

Je li za odgovor na prvo pitanje važno to da izostanak početnog odbitka nije povezan s utajom ili zlouporabom prava te da se nije dokazala šteta za državni proračun?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9. svezak 1. str. 120.)