Language of document :

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta' Marzu 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mill High Court of Ireland - l-Irlanda) - Phonographic Performance (Ireland) Ltd vs Ireland, Attorney General

(C-162/10) 

(Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati -Direttiva 2006/115/KE- Artikoli 8 u 10 - Kunċett ta' 'utent' u ta' 'komunikazzjoni lill-pubbliku' - Xandir ta' fonogrammi permezz ta' apparat tat-televiżjoni u/jew tar-radju installat fil-kmamar ta' lukandi)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

High Court of Ireland

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Konvenuti: Ireland, Attorney General

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari - High Court of Ireland - Interpretazzjoni tal-Artikoli 8(2) u 10(1) tad-Direttiva 115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-12 ta' Diċembru 2006, dwar dritt ta' kiri u dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-proprjetà intellettwali (ĠU L 376, p. 28) - Xandir u komunikazzjoni lill-pubbliku ta' fonogrammi - Dritt ta' remunerazzjoni remunerazzjoni ekwa u unika għall-artisti u għall-produtturi - Kunċett ta' "utent" u ta' "komunikazzjoni lill-pubbliku" - Installazzjoni fil-kmamar ta' lukanda ta' settijiet tat-televiżjoni u/jew tar-radju li lilhom il-kumpannija tal-lukanda tibgħat sinjal ta' xandir

Dispożittiv

1)    L-operatur ta' lukanda li jipprovdi fil-kmamar tal-klijenti tiegħu settijiet tat-televiżjoni u/jew tar-radju li lilhom jibgħat sinjal ta' xandir huwa "utent" li jwettaq att ta' "komunikazzjoni lill-pubbliku" ta' fonogramma mxandra, fis-sens tal-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2006/115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-12 ta' Diċembru 2006, dwar dritt ta' kiri u dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-proprjetà intellettwali.

2)    L-operatur ta' lukanda li jipprovdi fil-kmamar tal-klijenti tiegħu settijiet tat-televiżjoni u/jew tar-radju li lilhom jibgħat sinjal ta' xandir huwa obbligat li jħallas remunerazzjoni ekwa, skont l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2006/115, għax-xandir ta' fonogramma mxandra, minbarra dik imħallsa mix-xandar.

3)    L-operatur ta' lukanda li jipprovdi, fil-kmamar tal-klijenti tiegħu, mhux settijiet tat-televiżjoni u/jew tar-radju li lihom jibgħat sinjal ta' xandir, iżda mezz ieħor kif ukoll fonogrammi f'forma fiżika jew diġitali li jistgħu jixxandru jew jinstemgħu permezz ta' dan il-mezz, huwa "utent" li jwettaq att ta' "komunikazzjoni lill-pubbliku" ta' fonogramma, fis-sens tal-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2006/115. Għaldaqstant huwa obbligat li jħallas "remunerazzjoni ekwa" taħt din id-dispożizzjoni għat-trasmissjoni tal-imsemmija fonogrammi.

4)    L-Artikolu 10(1)(a) tad-Direttiva 2006/115, li jipprovdi limitazzjoni fuq id-dritt għal remunerazzjoni ekwa previst fl-Artikolu 8(2) ta' din id-direttiva, meta jirrigwarda "użu privat", ma jippermettix lill-Istati Membri sabiex jeżentaw lill-operatur ta' lukanda milli jwettaq att ta' "komunikazzjoni lill-pubbliku" ta' fonogramma fis-sens tal-Artikolu 8(2) tal-imsemmija direttiva, mill-obbligu li jħallas tali remunerazzjoni.

____________

1 - ĠU C 161, 19.06.2010.