Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Ireland dne 7. dubna 2010 - Phonographic Performance (Ireland) Ltd v. Irsko a Attorney General

(Věc C-162/10)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Ireland

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Žalovaní: Irsko a Attorney General

Předběžné otázky

i)     Je provozovatel hotelu, který poskytuje v pokojích pro hosty televizní a rozhlasové přijímače, v nichž je šířen vysílací signál, "uživatelem" realizujícím "sdělování veřejnosti" zvukových záznamů, které mohou být šířeny v televizním nebo rozhlasovém vysílání podle čl. 8 odst. 2 kodifikované směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES1 ze dne 12. prosince 2006?

ii)     Je-li odpověď na otázku v bodě i) kladná, ukládá čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES členským státům povinnost stanovit právo na spravedlivou odměnu od provozovatele hotelu, vedle spravedlivé odměny poskytované provozovatelem vysílání, za přehrávání zvukových záznamů?

iii)     Je-li odpověď na otázku v bodě i) kladná, umožňuje článek 10 směrnice 2006/115/ES členským státům osvobodit provozovatele hotelu od povinnosti platit "jedinou spravedlivou odměnu" na základě "soukromého užití" ve smyslu čl. 10 odst. 1 písm. a)?

iv)     Je provozovatel hotelu, který poskytuje v pokojích pro hosty přístroj (jiný než televizní nebo rozhlasový přijímač) a zvukové záznamy ve hmotné nebo digitální podobě, které mohou být přehrávány na takovém přístroji nebo z něj poslouchány, "uživatelem" realizujícím "sdělování veřejnosti" zvukových záznamů ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES?

v)     Je-li odpověď na otázku v bodě iv) kladná, umožňuje článek 10 směrnice 2006/115/ES členským státům osvobodit provozovatele hotelu od povinnosti platit "jedinou spravedlivou odměnu" na základě "soukromého užití" ve smyslu čl. 10 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/115/ES?

____________

1 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění) (Úř. věst. L 376, s. 28).