Language of document :

Sag anlagt den 13. september 2013 – ZZ mod Parlamentet

(Sag F-86/13)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved barrister P. Bentley, QC, og advokat R. Bäuerle)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at forbyde sagsøgeren at tiltræde en stilling som rådgiver for Ukraines ministerpræsident i to år efter datoen for ophøret af hans ansættelse i Europa-Parlamentet.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Parlamentets afgørelse af 3. januar 2013 om at forbyde sagsøgeren at tiltræde en stilling som rådgiver for Ukraines ministerpræsident i to år efter ophøret af hans ansættelse i Europa-Parlamentet.

Annullation af Parlamentets afgørelse af 24. juni 2012 om afslag på sagsøgerens klage over Parlamentets afgørelse af 3. januar 2013.

Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.