Language of document :

Kanne 13.9.2013 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-87/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustajat: asianajajat A. Salerno ja B. Cortese)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan parlamentin sen päätöksen kumoaminen, joka koskee SAFE-ammattiyhdistyksen sähköpostin käyttöoikeuksien uudelleenjakamista

Vaatimukset

riidanalainen päätös on kumottava

on todettava Euroopan parlamentin aiheuttaneen riidanalaisella päätöksellä kantajille sekä henkistä kärsimystä että aineellista vahinkoa ja velvoitettava se maksamaan niiden johdosta vahingonkorvausta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.