Language of document :

17. septembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus Teadusuuringute Rakendusamet

(kohtuasi F-88/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus käsitleda tema ema ülalpeetava lapsena personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõike 4 tähenduses.

Hageja nõuded

nõue tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO.1) otsus, mis teatati 28. novembril 2012 ja millega jäeti rahuldamata hageja 20. juuli 2012. aasta taotlus käsitleda tema ema ülalpeetava lapsena personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõike 4 tähenduses ajavahemikus 1. novembrist 2012 kuni 31. oktoobrini 2012;

nõue määrata hagejale hüvitiseks 1000 eurot, ilma et see mõjutaks selle summa mistahes muudatust ja/või suurendamist, korvamaks mittevaralist kahju, mis tekkis tema taotluse ja kohtueelses menetluse esitatud kaebuse rahuldamata jätmise otsuste kiuslikust ja haavavast laadist;

mõista kohtukulud välja Teadusuuringute Rakendusametilt.