Language of document :

Kanne 17.9.2013 – ZZ v. REA

(Asia F-88/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan esittämän sellaisen vaatimuksen hylkäämisen kumoaminen, joka koskee kantajan äidin rinnastamista huollettavana olevaan lapseen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 4 kohdan nojalla

Vaatimukset

PMO.1:n tekemän ja 28.11.2012 tiedoksiannetun sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan 20.7.2012 esittämä vaatimus kantajan äidin rinnastamisesta huollettavana olevaan lapseen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 4 kohdan nojalla 1.11.2012 ja 31.10.2013 väliseksi ajanjaksoksi

1 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen, jonka osalta pidätetään oikeus muutoksiin/määrän nostamiseen, määrääminen kantajalle korvauksena tälle vaatimuksen hylkäämisestä ja oikeudenkäyntiä edeltäneestä hallinnollisesta valituksesta tehdyistä päätöksistä niiden haittaavan ja loukkaavan luonteen vuoksi aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

REA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.