Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 – Colart a další v. Parlament

(Věc F-87/13)1

„Veřejná služba – Zastoupení zaměstnanců – Rámcová dohoda mezi Parlamentem a odborovými nebo profesními organizacemi orgánu – Výkonný výbor odborů – Spor uvnitř odborů ohledně legitimity a totožnosti osob tvořících výkonný výbor – Přístupová práva k e-mailové schránce, kterou odborům poskytl orgán – Odmítnutí orgánu obnovit přístupová práva k e-mailové schránce či zrušit veškerá přístupová práva k ní – Aktivní legitimace – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Philippe Colart a další (Bastogne, Belgie) (zástupci: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: O. Caisou-Rousseau a M. Ecker, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu o novém přidělení přístupových práv k e-mailové schránce odborů SAFE.Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.Pánové Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone, paní Kemmerling-Linssen a pánové Manzella a Vienne ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.