Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 9. april 2014 – Colart m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-87/13) 1

(Personalesag – repræsentation af personalet – rammeaftale mellem Parlamentet og institutionens fagforeninger eller andre faglige sammenslutninger – en fagforenings forretningsudvalg – intern strid i fagforeningen om medlemmerne af forretningsudvalgets legitimitet og identitet – aktindsigt i det e-mailsystem, som stilles til rådighed for en fagforening af institutionen – institutionens afvisning af at genoprette rettigheder og/eller at slette alle adgangsrettigheder til e-mailsystemet – søgsmålskompetence - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Philippe Colart m.fl. (Bastogne, Belgien) (ved advokaterne A. Salerno og B. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved O. Caisou-Rousseau og M. Ecker, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse vedrørende den nye tildeling af adgangsrettigheder til foreningen SAFE’s mailboks.

Konklusion

Sagen afvises.

Phillippe Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone, Kemmerling-Linssen, Manzella og Vienne bærer deres egne omkostninger og betaler de af Europa-Parlamentet afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT L 344 af 23.11.2013, s. 69