Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 30. aprīļa rīkojums – Kolarova/REA

(lieta F-88/13)

Civildienests – Pētniecības izpildaģentūras personāls – Procesa jautājumi – Iebilde par nepieņemamību – Iestādei, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, piešķirtās pilnvaras – Deleģēšana Atalgojuma un individuālo tiesību birojam (PMO) – Prasība, kas celta par PMO lēmumiem – Prasība, kas celta pret deleģējošo iestādi – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Desislava Kolarova (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Pētniecības izpildaģentūra (pārstāvji – S. Payan-Lagrou, pārstāvis, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu noraidīt prasītājas pieteikumu pielīdzināt viņas māti apgādājamam bērnam atbilstoši Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 4. punktamRezolutīvā daļa:prasību noraidīt ka acīmredzami nepieņemamu;D. Kolarova sedz savus, kā arī atlīdzina Pētniecības izpildaģentūras tiesāšanās izdevumus.