Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 3 april 2014 – Kolarova mot REA

(Mål F-88/13)

(Personalmål – Personal vid Genomförandeorganet för forskning – Rättegångsfrågor – Invändning om rättegångshinder – Befogenheter som delegerats till den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal – Delegering till Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO) – Talan mot PMO:s beslut – Talan mot den delegerande institutionen – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Desislava Kolarova (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Genomförandeorganet för forskning (ombud: S. Payan-Lagrou, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av avslaget på sökandens begäran om likställande av hans mamma med underhållsberättigat barn enligt artikel 2.4 i bilaga VII till stadgan.

Avgörande

    Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Desislava Kolarova ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Genomförandeorganet för forskning har ådragit sig.