Language of document : ECLI:EU:F:2014:113

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2014. gada 22. maijā

Lieta F‑89/13

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Reglamenta 32. panta 1. punkts – Pareizas tiesvedības aizskārums – Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam

Nolēmums      Liegt pārstāvim A. piedalīties tiesvedībā saskaņā ar Reglamenta 32. panta 1. punktu. Nosūtīt šī rīkojuma kopiju kompetentajām Spānijas un Itālijas iestādēm, kurām A. ir pakļauts.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Lietas dalībnieku pārstāvība – Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā

(Civildienesta tiesas Reglamenta 32. panta 1. punkts)

Ja advokāts, pārstāvot lietas dalībnieku Savienības tiesā, ceļ prasības, pamatojoties uz faktiem, kas ir analogi faktiem iepriekš celtajās prasībās, kuras ir noraidītas kā acīmredzami nepamatotas vai acīmredzami nepieņemamas, vai pamatojoties uz tādiem pašiem pamatiem, kas liecina par minētā lietas dalībnieka tiekšanos sistemātiski un nemainīgi izvēlēties tiesas ceļu, šādu rīcību var uzskatīt par nesaderīgu ar pareizas tiesvedības prasībām.

Tas tā ir gadījumā, ja advokāts, šādi rīkojoties, nesaprātīgi veicina attiecīgā lietas dalībnieka strīdēšanos, kas, ņemot vērā īpaši lielo Savienības tiesās celto prasību skaitu, kāds parasti rūpīgam advokātam nevarētu palikt neievērots, ir izrādījies sevišķi traucējošs pareizai tiesvedībai.

Tā kā iepriekšējās lietās iesniegtie prasību pieteikumi tikuši iesniegti ar iepriekšējā advokāta parakstu, prasītāja pārstāvis ir nodarbojies ar sava priekšteča veselu tekstu daļu pārrakstīšanu un tādējādi nav veicis savu padomdevēja uzdevumu, aiztaupot prasītājam atkārtojošos un lieku prasību celšanu.

Šādos apstākļos ir jāpiemēro Civildienesta tiesas Reglamenta 32. panta 1. punkts, liedzot šim juridiskajam pārstāvim piedalīties tiesvedībā. Šāds liegums rada attiecīgajam lietas dalībniekam pienākumu nomainīt juridisko pārstāvi, bet tas nekādā ziņā neskar Civildienesta tiesas veicamo vērtējumu par šo prasību pēc būtības, kas joprojām ir tās izskatīšanā, kamēr minētais lietas dalībnieks nav atteicies no prasības.

(skat. 12., 19., 20., 24. un 26. punktu)