Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.3.2015 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-89/13)1

(Asianosaisen asianajajalle asetettu kielto esiintyä asian käsittelyssä – Uutta asianajajaa ei ole nimetty – Kantaja, joka on lakannut vastaamasta virkamiestuomioistuimen pyyntöihin – Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja A.)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan sellaisen päätöksen kumoamista, jolla kantajan työkyvyttömyyseläkkeestä pidätettiin vuoden 2013 tammi- ja maaliskuun välisenä aikana kolme kertaa 504,67 euron suuruinen summa.

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta F-89/13, Marcuccio v. komissio, raukeaa.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 24, 25.1.2014, s. 39.