Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. marca 2015 – Marcuccio/Komisija

(Zadeva F-89/13)1

(Izključitev zastopnika stranke iz postopka – Neobstoj določitve novega zastopnika – Tožeča stranka prenehala odgovarjati na pozive Sodišča za uslužbence – Ustavitev postopka)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: A., odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o treh znižanjih nadomestila za invalidnost tožeče stranke v višini 504,67 EUR za mesece od januarja do marca 2013Izrek1.    Postopek v zadevi Marcuccio/Komisija, F 89/13, se ustavi.2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in se mu naložijo stroški, ki jih je priglasila Evropska komisija.