Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 9. maja 2012 - Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr proti Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Zadeva C-219/12)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Druga stranka v postopku: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Intervenient: Thomas Fuchs

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je upravljanje s fotonapetostno napravo, ki je nameščena na zasebni stanovanjski hiši ali poleg nje, priključena na omrežje brez možnosti lastnega skladiščenja električne energije in tehnično zasnovana tako, da električna energija, ki jo proizvede, trajno ne dosega skupne količine električne energije, porabljene za zasebne namene njenega upravljavca, "gospodarska dejavnost" upravljavca naprave v smislu člena 4 Šeste direktive 77/388/EGS?

____________

1 - Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).