Language of document : ECLI:EU:C:2013:413

Cauza C‑219/12

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

împotriva

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof)

„A șasea directivă TVA – Articolul 4 alineatele (1) și (2) – Noțiunea «activități economice» – Deducerea taxei achitate în amonte – Exploatarea unei instalații fotovoltaice aflate pe acoperișul unei clădiri cu destinația de locuință – Livrare în rețea – Remunerație – Producție de energie electrică inferioară consumului”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 iunie 2013

Armonizarea legislațiilor fiscale – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Persoane impozabile – Activități economice – Noțiune – Exploatarea unei instalații fotovoltaice aflate pe acoperișul unei clădiri cu destinația de locuință, care permite livrarea de energie electrică în rețea în schimbul unor venituri cu caracter de continuitate – Includere

[Directiva 77/388 a Consiliului, art. 4 alin. (1) și (2)]

Articolul 4 alineatele (1) și (2) din A șasea directivă 77/388 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri trebuie interpretat în sensul că exploatarea unei instalații fotovoltaice aflate pe sau lângă o clădire cu destinația de locuință, concepută astfel încât cantitatea de energie electrică produsă, pe de o parte, este întotdeauna inferioară cantității totale de energie electrică consumate cu titlu privat de operator și, pe de altă parte, este livrată în rețea în schimbul unor venituri cu caracter de continuitate, se încadrează în noțiunea „activități economice” în sensul acestui articol.

(a se vedea punctul 37 și dispozitivul)