Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Združeno kraljestvo) 21. marca 2016 – Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department

(Zadeva C-165/16)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Toufik Lounes

Tožena stranka: Secretary of State for the Home Department

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali sta državljanka Unije s španskim državljanstvom, ki:

i)    se na podlagi svoje pravice do prostega gibanja na podlagi S1 preseli v Združeno kraljestvo in

ii)    na podlagi svoje pravice iz člena 7 ali člena 16 Direktive 2004/38/ES prebiva v Združenem kraljestvu in

iii)    potem pridobi britansko državljanstvo, ki ga ima kot dvojna državljanka poleg španskega in

iv)    se nekaj let po pridobitvi britanskega državljanstva poroči z državljanom tretje države, s katerim prebiva v Združenem kraljestvu

in njen soprog upravičenca iz Direktive 2004/38/ES v smislu člena 3(1), ko ona živi v Združenem kraljestvu ter ima špansko in britansko državljanstvo?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46.