Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 29. září 2021 – Rubycon a Rubycon Holdings v. Komise

(Věc T-344/18)1

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh s hliníkovými a tantalovými elektrolytickými kondenzátory – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP – Koordinace cen v rámci celého EHP – Pokuty – Částečná ochrana před pokutou – Bod 26 oznámení o spolupráci z roku 2006 – Snížení pokuty – Bod 37 pokynů pro výpočet pokut z roku 2006 – Horní hranice 10 % obratu – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Rubycon Corp. (Ina, Japonsko), Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina) (zástupci: J. Rivas Andrés a A. Federle, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupkyně: B. Ernst, L. Wildpanner a F. van Schaik, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2018) 1768 final ze dne 21. března 2018 týkajícího se řízení podle článku 101 [SFEU] a článku 53 Dohody o EHP (věc AT.40136 – kondenzátory) v rozsahu, v němž se týká žalobkyň, a na snížení pokut, které jim byly uloženy.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Rubycon Corp. a Rubycon Holdings Co. Ltd ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 294, 20.8.2018.