Language of document :

Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Rubycon ja Rubycon Holdings versus komisjon

(kohtuasi T-344/18)1

(Konkurents – Kartellid – Alumiinium- ja tantaal-elektrolüütkondensaatorite turg – Otsus, millega tuvastatakse ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumine – Hindade kooskõlastamine kogu EMPs – Trahvid – Osaline kaitse trahvi eest – 2006. aasta koostööteatise punkt 26 – Trahvisumma vähendamine – 2006. aasta suuniste trahvide arvutamise kohta punkt 37 – Käibe 10% ülempiir – Täielik pädevus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Rubycon Corp. (Ina, Jaapan), Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina) (esindajad: advokaadid J. Rivas Andrés et A. Federle)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Ernst, L. Wildpanner ja F. van Schaik,)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada hagejaid puudutavas osas komisjoni 21. märtsi 2018. aasta otsus C(2018) 1768 (final) [ELTL] artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.40136 – kondensaatorid) ning teiseks vähendada hagejatele selle otsusega määratud trahvi.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Rubycon Corp-i ja Rubycon Holdings Co. Ltd kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 294, 20.8.2018.