Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Rubycon și Rubycon Holdings/Comisia

(Cauza T-344/18)1

(„Concurență – Înțelegeri – Piața condensatorilor electrolitici cu aluminiu și cu tantal – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Coordonarea prețurilor pe întregul teritoriu al SEE – Amenzi – Imunitate parțială la amendă – Punctul 26 din Comunicarea din 2006 privind cooperarea – Reducerea cuantumului amenzii – Punctul 37 din Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Plafon de 10 % din cifra de afaceri – Competență de fond”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Rubycon Corp. (Ina, Japonia), Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina) (reprezentanți: J. Rivas Andrés și A. Federle, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Ernst, L. Wildpanner și F. van Schaik, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită, pe de o parte, anularea Deciziei C(2018) 1768 final a Comisiei din 21 martie 2018 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 [TFUE] și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul AT.40136 – Condensatori), în măsura în care le privește pe reclamante și, pe de altă parte, reducerea cuantumului amenzilor care le-au fost aplicate

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Rubycon Corp. și Rubicon Holdings Co. Ltd vor suporta propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 294, 20.8.2018.