Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 27. marta rīkojums - Manté/Padome

(lieta F-87/06) 1

Ierēdņi - Atalgojums - Iekārtošanās pabalsts - Norīkots valsts eksperts, kas ir iecelts par ierēdni - Nepamatota maksājuma atprasījums - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thierry Manté, Woluwe-Saint-Pierre (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Simm un I. Sulce)

Priekšmets

Pirmkārt, Padomes iecēlējinstitūcijas 2005. gada 22. augusta lēmuma, ar ko prasītājam - bijušajam norīkotajam valsts ekspertam, kurš ir kļuvis par Eiropas Kopienu ierēdni - ir atteikts piešķirt iekārtošanās pabalstu un ir pieprasīts to atmaksāt, atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina pusi no Manté tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 237, 30.09.2006., 19. lpp.