Language of document :

Tožba, vložena 28. julija 2006 - Vereecken proti Komisiji

(Zadeva F-86/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Marc Vereecken (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Jaume in C. Bernard-Glanz, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, sprejeta skupaj z zavrnitvijo OPI, da tožečo stranko vpiše na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2005 napredujejo v naziv A*9, kot to implicitno izhaja iz upravnega obvestila št. 85/2005 z dne 23. novembra 2005 in tudi skupaj z ocenjevalnimi poročili tožeče stranke za leti 2003 in 2005;

OPI naj se navede posledice razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb, in predvsem nova uvrstitev tožečih strank v naziv A*9 z retroaktivnim učinkom od 1. marca 2005.

Podredno:

toženi stranki naj se naloži, da prizna, da lahko tožeča stranka v prihodnjem napredovalnem obdobju napreduje v naziv A*9;

toženi stranki naj se naloži povrnitev škode, ki jo je tožeča stranka utrpela, ker od 1. marca 2005 ni napredovala v naziv A*9;

toženi stranki naj se naloži povrnitev nepremoženjske škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi dejstva, da ocenjevalna poročila za obdobje 1997-1999 niso bila sestavljena, in zaradi pozne sestave ocenjevalnega poročila za obdobje 1999-2001 ter kariernih ocenjevalnih poročil za leti 2003 in 2004.

V vsakem primeru:

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja tri tožbene razloge, ki so zelo podobni prvemu, tretjemu in četrtemu tožbenemu razlogu, ki so navedeni v tožbi F-17/061, ki jo je vložila ista tožeča stranka.

____________

1 - UL C 96, 22.4.2006, str. 39.