Language of document :

2006. augusztus 3-án benyújtott kereset - Thierry Manté kontra az Európai Unió Tanácsa

(F-87/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Tanács kinevezésre jogosult hatóságának 2005. augusztus 22-i, beilleszkedési támogatás felperes részére való nyújtását megtagadó és annak visszakövetelését elrendelő határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizesse meg a felperesnek vagyoni kártérítés címén az ítélethozatalig visszatérítendő beilleszkedési támogatás összegét, az ítélethozatal idején hatályos kamattal növelve;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek szimbolikus nem vagyoni kártérítés címén 1 eurót;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes 2004-ben érkezett Brüsszelbe a Tanácshoz, kirendelt nemzeti szakértőként, majd ugyanezen intézménynél tisztviselő lett. A Tanács, miután beilleszkedési támogatást fizetett neki, akként határozott, hogy arra a felperes nem volt jogosult, ezért elrendelte annak visszakövetelését.

A felperes keresetét három jogalapra alapítja, melyek a következők:

az első a beilleszkedési támogatáshoz való, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében írt jogának megsértése;

a második a személyzeti szabályzat 20. cikkének (2) bekezdésében és 90. cikkének (1) bekezdés írt indokolási kötelezettség megszegése;

a harmadik a beilleszkedési támogatás visszaköveteléséhez a személyzeti szabályzat 85. cikkének (1) bekezdésében írt feltételek megsértése.

____________