Language of document :

2006. augusztus 11-én benyújtott kereset - Nolin kontra Bizottság

(F-89/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel Nolin (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Jogi Szolgálat főigazgatójának - a személyzeti szabályzat 45. cikkének a 2004. december 23-i bizottsági határozattal elfogadott általános végrehajtási rendelkezései 13. cikkének (3) bekezdése és 5. cikkének (7) bekezdése alapján hozott - határozatát és alakszerű szándékát, miszerint a felperesnek egyetlen főigazgatósági elsőbbségi pontot sem adott a 2005. évi előléptetési időszak alapján, amelyeket megerősített és véglegesített a személyzeti és igazgatási főigazgatónak a hozzá 2005. szeptember 26-án benyújtott fellebbezést az általános végrehajtási rendelkezések 10. cikkének (2) bekezdése alapján elutasító határozata;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a személyzeti és igazgatási főigazgatónak az általános végrehajtási rendelkezések 10. cikkének (2) bekezdése értelmében a felperes részére a 2005. évi előléptetési időszak alapján egyetlen, az intézmény érdekében végzett munkát elismerő különleges elsőbbségi pontot sem adó határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az intézmény érdekében végzett munkát elismerő különleges elsőbbségi pontokat kapott tisztviselők listáját, az A*12-es besorolási fokozatú tisztviselőknek a 2005. évi előléptetési időszak alapján szerzett érdemei szerinti listáját és az A*13-as besorolási fokozatba ugyanezen előléptetési időszak alapján előléptetett tisztviselők listáját;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására az alperes először is előadja, hogy a Bizottság - mivel az általános végrehajtási rendelkezéseket a 2005. évi előléptetési időszakra alkalmazta - megsértette a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, minthogy az említett rendelkezéseket 2004 decemberében fogadták el.

Ezenkívül a felperes arra hivatkozik, hogy az a határozat, miszerint neki egyetlen főigazgatósági elsőbbségi pontot sem adtak, noha a besorolási fokozatán és szervezeti egységén belül a 2001 júliusától 2003 decemberéig tartó időszakban a legmagasabb értékelést kapta, megsérti a személyzeti szabályzat 45. cikkét és az általános végrehajtási rendelkezéseket (amelyek előírják, hogy e pontok adásának meghatározó szempontja az érdem legyen), valamint nyilvánvaló mérlegelési hibát tartalmaz. Ezenfelül a felperes úgy ítéli meg, hogy mivel a főigazgatósági elsőbbségi pontokat nem az érdem elismeréseként adták, a Bizottság visszaélt hatáskörével.

Ezt követően a felperes előadja, hogy az a határozat, miszerint neki egyetlen, az intézmény érdekében végzett munkát elismerő különleges elsőbbségi pontot sem adtak, jogellenes, tekintettel arra, hogy versenyvizsga-bizottsági tagságra való jelentkezését elfogadták. Ebből a személyzeti szabályzat 5. cikkének és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére következtet.

Végül, a felperes szerint a fenti harmadik francia bekezdésben említett listákat is meg kell semmisíteni, egyrészt a megtámadott határozatok hibái, másrészt pedig az általános végrehajtási rendelkezések egyes cikkeinek jogellenessége miatt. A felperes ugyanis úgy ítéli meg, hogy:

-    az általános végrehajtási rendelkezések 9. cikke megsérti a személyzeti szabályzat 45. cikkét, valamint a szakmai előmenetelhez való jog és az egyenlő bánásmód elvét azáltal, hogy az intézmény érdekében elvégzett egyes kiegészítő feladatok címén az intézmény érdekében végzett munkát elismerő különleges elsőbbségi pontok adását írja elő;

-    az általános végrehajtási rendelkezések 13. cikkének (3) bekezdése megsérti a személyzeti szabályzati 45. cikkét azáltal, hogy a 2005. évi előléptetési időszakra az átmeneti elsőbbségi pontoknak kizárólag a besorolási fokozatban eltöltött szolgálati idő alapján történő adását írja elő;

-    az általános végrehajtási rendelkezések 6. cikkének (2) bekezdése megsérti a személyzeti szabályzat 45. cikkét, valamint a szakmai előmenetelhez való jog és az egyenlő bánásmód elvét azáltal, hogy kedvezőbb bánásmódot ír elő a főigazgatóságok vagy a kis létszámú személyi állománnyal működő szervezeti egységek (beleértve a kabinetek tagjait is) tisztviselői részére.

____________