Language of document :

Žaloba podaná dne 11. srpna 2006 - Nolin v. Komise

(Věc F-91/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel Nolin (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí odvolacího hodnotitele ze dne 8. dubna 2006, kterým se vydává zpráva o vývoji služebního postupu žalobce pro hodnotící období 2005;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje, že se žalovaná dopustila nesprávného právního posouzení, jelikož určité úkoly a určité zásadní body týkající se jeho činnosti nebyly hodnotitelem zmíněny a v jeho zprávě o vývoji služebního postupu nebyl uveden žádný komentář týkající se těchto úkolů. Tato situace vede k závažným inkoherencím a neúplnostem, které se rovnají zjevně nesprávnému skutkovému posouzení při zohlednění prvků relevantních pro jeho hodnocení.

Nadto má žalobce za to, že přes dvě změny provedené hodnotitelem v jeho komentářích v porovnání s referenčním obdobím 2003 bylo provedeno převzetí zprávy žalobce z předchozího roku, v rozporu s článkem 5 obecných ustanovení k provedení článku 43 služebního řádu, jelikož došlo k významným změnám, pokud jde o jeho funkce, a takové převzetí bylo provedeno bez souhlasu zúčastněného.

____________