Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 11. augustā - Nolin pret Komisiju

(lieta F-91/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Nolin, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt apelācijas vērtētāja 2006. gada 8. aprīļa lēmumu par prasītāja karjeras attīstības ziņojumu (REC) attiecībā uz 2005. gada vērtējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam prasītājs izvirza argumentu, ka atbildētāja ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo vērtētājs nav minējis atsevišķus viņa uzdevumus un atsevišķus būtiskus ar viņa darbību saistītus punktus un ka REC nav nekādu komentāru par šiem uzdevumiem. Šī situācija ir radusies smagu nesaskaņu un nepilnību rezultātā, kas pielīdzināmas acīmredzamām faktu kļūdām, kad tika ņemti vērā viņa vērtējumam svarīgie fakti.

Turklāt prasītājs uzskata, ka, neskatoties uz abiem grozījumiem, ko vērtētājs ir izdarījis ar komentāriem salīdzinājumā ar 2003. gada vērtējuma periodu, viņš prasītāja vērtējumu ir atkārtojis iepriekšējā gadā, kas ir Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas vispārējo noteikumu 5. panta pārkāpums, jo ir notikušas būtiskas izmaiņas viņa uzdevumos un šāda atkārtošana ir notikusi bez vērtējamās personas piekrišanas.

____________