Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék 2006. december 21-i végzése - Pantalis kontra Bizottság

(F-88/06. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: görög

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az ügy törlését.

____________

1 -

2 - HL C 281., 2006.11.18., 44. o.