Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

8. mai 2007

Kohtuasi F-84/06 AJ

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Tasuta õigusabi

Ese:      L. Marcuccio taotlus tasuta õigusabi saamiseks Esimese Astme Kohtu kodukorra – mida kohaldatakse nõukogu 2. novembri 2004. aasta otsuse 2004/752/EÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohus (ELT L 333, lk 7), artikli 3 lõike 4 kohaselt mutatis mutandis Avaliku Teenistuse Kohtu suhtes kuni viimase kodukorra jõustumiseni – artikli 94 alusel.

Otsus: Jätta tasuta õigusabi taotlus rahuldamata.

Kokkuvõte

Menetlus – Tasuta õigusabi taotlus – Saamise tingimused

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 94 lõige 2 ja artikli 96 lõige 1; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)