Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 8. maja 2007

Zadeva F-84/06 AJ

Luigi Marcuccio

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Pravna pomoč“

Predmet: Vloga, s katero L. Marcuccio prosi, naj se mu odobri pravna pomoč na podlagi člena 94 Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se smiselno uporablja za Sodišče za uslužbence na podlagi člena 3(4) Sklepa Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 333, str. 7) do začetka veljavnosti Poslovnika zadnjenavedenega sodišča, in ki jo je vložil pred vložitvijo tožbe pri Sodišču za uslužbence.

Odločitev: Vloga za pravno pomoč se zavrne.

Povzetek

Postopek – Vloga za brezplačno pravno pomoč – Pogoji za odobritev

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člena 94(2) in 96(1); Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))