Language of document :

2010 m. liepos 26 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Vereecken prieš Komisiją

(Byla F-86/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 237, 2006 9 30, p. 19.