Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 26 juli 2010 - Vereecken mot kommissionen

(Mål F-86/06)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 237, 30.09.2006, s.19.