Language of document : ECLI:EU:C:2013:43

Cauza C‑12/11

Denise McDonagh

împotriva

Ryanair Ltd

(cerere de decizie preliminară formulată de Dublin Metropolitan District Court)

„Transport aerian – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Noțiunea «împrejurări excepționale» – Obligația de asistență a pasagerilor în eventualitatea anulării unui zbor din cauza unor «împrejurări excepționale» – Erupție vulcanică ce a determinat închiderea spațiului aerian – Erupția vulcanului islandez Eyjafjallajökull”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a treia) din 31 ianuarie 2013

1.        Transporturi – Transporturi aeriene – Regulamentul nr. 261/2004 – Norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor – Nerespectarea de către un operator de transport aerian a obligației de a acorda asistență – Dreptul la despăgubiri al pasagerilor – Întindere

[Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 5 alin. (1) lit. (b) și art. 9]

2.        Transporturi – Transporturi aeriene – Regulamentul nr. 261/2004 – Norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor – Împrejurări extraordinare – Noțiune – Închiderea spațiului aerian în urma unei erupții vulcanice – Includere – Exonerarea operatorilor de transport aerian de obligația de a acorda asistență pasagerilor – Lipsă

[Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, considerentele (1) și (2), art. 5 alin. (1) lit. (b) și art. 9]

3.        Transporturi – Transporturi aeriene – Regulamentul nr. 261/2004 – Norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor – Obligația de a acorda asistență pasagerilor în eventualitatea anulării unui zbor din cauza unor împrejurări excepționale – Întindere – Limitare de natură temporală sau pecuniară – Lipsă

[Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 5 alin. (3) și art. 9]

4.        Transporturi – Transporturi aeriene – Regulamentul nr. 261/2004 – Norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor – Obligația de a acorda asistență pasagerilor în eventualitatea anulării unui zbor din cauza unor împrejurări excepționale – Nerespectare – Drept la despăgubiri – Întindere

[Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 5 alin. (1) lit. (b) și art. 9]

5.        Transporturi – Transporturi aeriene – Regulamentul nr. 261/2004 – Măsuri de asistență, de deservire și de compensare a pasagerilor în cazul anulării sau al întârzierii prelungite a zborurilor – Condiții de exercitare – Convenția de la Montreal – Inaplicabilitate

(Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului; Convenția de la Montreal din 1999)

6.        Transporturi – Transporturi aeriene – Regulamentul nr. 261/2004 – Măsuri de asistență, de deservire și de compensare a pasagerilor în cazul anulării sau al întârzierii prelungite a zborurilor – Obligația de a acorda asistență pasagerilor în eventualitatea anulării unui zbor din cauza unor împrejurări excepționale – Încălcarea principiului nediscriminării – Inexistență

[Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 5 alin. (1) lit. (b) și art. 9]

1.        Un pasager aerian poate invoca în fața unei instanțe naționale nerespectarea de către un operator de transport aerian a obligației sale de asistență prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) și la articolul 9 din Regulamentul nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor pentru a obține de la acesta o despăgubire pentru cheltuielile pe care ar fi trebuit să le suporte în temeiul dispozițiilor respective.

(a se vedea punctul 24)

2.        Articolul 5 din Regulamentul nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor trebuie interpretat în sensul că împrejurări precum închiderea unei părți a spațiului aerian european în urma erupției vulcanului Eyjafjallajökull reprezintă „împrejurări excepționale” în sensul acestui regulament, care nu scutesc operatorii de transport aerian de obligația lor de a acorda asistență prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) și la articolul 9 din Regulamentul nr. 261/2004.

Astfel, determinarea sensului și a sferei termenilor pentru care dreptul Uniunii nu oferă nicio definiție trebuie realizată în funcție de sensul lor obișnuit în limbajul curent, ținând cont de contextul în care sunt utilizați și de obiectivele urmărite de reglementarea din care fac parte. În această privință, în contextul transportului aerian, expresia „împrejurări excepționale” desemnează un eveniment care nu este inerent exercitării normale a activității transportatorului aerian respectiv și scapă de sub controlul efectiv al acestuia din cauza naturii sau a originii sale. Cu alte cuvinte, sunt vizate toate împrejurările care scapă controlului operatorului de transport aerian, indiferent de natura acestor împrejurări și de gravitatea lor.

Or, obligația de a acorda asistență în temeiul articolului 9 din Regulamentul nr. 261/2004 se impune operatorului de transport aerian oricare ar fi evenimentul care a condus la anularea zborului. În această privință, reiese în mod clar din considerentele (1) și (2) ale regulamentului amintit că acesta urmărește asigurarea unui înalt nivel de protecție a pasagerilor și ia în considerare cerințele legate de protecția consumatorilor în general, dat fiind faptul că anularea zborurilor produce neplăceri grave pasagerilor.

(a se vedea punctele 28, 29 și 31 și 34 și dispozitiv 1)

3.        Nicio limitare, fie de natură temporală, fie de natură pecuniară, a obligației de a acorda asistență pasagerilor în împrejurări excepționale în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor nu rezultă din cuprinsul acestui regulament.

Astfel, din articolul 9 din Regulamentul nr. 261/2004 rezultă că ansamblul obligațiilor de a acorda asistență pasagerilor victime ale unei anulări de zbor se impune, în integralitate, operatorului de transport aerian pe toată durata în care pasagerii respectivi trebuie să aștepte redirecționarea.

În această privință, asistența acordată unor astfel de pasageri se dovedește a fi deosebit de importantă în momentul apariției unor împrejurări excepționale care durează și tocmai în cazul în care așteptarea cauzată de anularea unui zbor este deosebit de lungă este necesar să se asigure că pasagerul aerian al cărui zbor a fost anulat poate avea acces la produsele și la serviciile de primă necesitate, iar aceasta, pe toată durata așteptării.

(a se vedea punctele 40-42)

4.        Articolul 5 alineatul (1) litera (b) și articolul 9 din Regulamentul nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor trebuie interpretate în sensul că, în cazul anulării unui zbor din cauza unor „împrejurări excepționale” cu o durată deosebit de lungă, obligația de a acorda asistență pasagerilor aerieni prevăzută de aceste dispoziții trebuie să fie îndeplinită, fără ca validitatea respectivelor dispoziții să fie afectată.

În această privință, faptul că obligația de a acorda asistență determină consecințe financiare certe pentru operatorii de transport aerian nu este contrară principiului proporționalității, din moment ce consecințele nu pot fi considerate excesive în raport cu obiectivul unei înalte protecții a pasagerilor. Astfel, importanța pe care o are obiectivul de protecție a consumatorilor, inclusiv a pasagerilor aerieni, poate justifica consecințe economice negative, chiar considerabile, pentru anumiți operatori economici. Pe de altă parte, operatorii de transport aerian, în calitate de operatori informați, trebuie să prevadă costuri în legătură cu îndeplinirea, dacă este cazul, a obligației lor de a acorda asistență și pot să repercuteze costurile generate de această obligație asupra prețurilor biletelor de avion.

Totuși, pasagerii aerieni pot obține, cu titlu de despăgubire pentru nerespectarea de către operatorul de transport aerian a obligației sale de a acorda asistență prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) și la articolul 9 din Regulamentul nr. 261/2004, numai rambursarea sumelor care, date fiind circumstanțele proprii fiecărei spețe, se dovedesc necesare, adecvate și rezonabile pentru a suplini neacordarea asistenței respectivilor pasageri de către operatorul de transport aerian, aspect care trebuie apreciat de instanța națională.

(a se vedea punctele 47-51 și 66 și dispozitiv 2)

5.        Măsurile de reparare a prejudiciului standardizate și imediate prevăzute de Regulamentul nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor nu se numără printre cele ale căror condiții de exercitare sunt stabilite prin Convenția de la Montreal pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional. În consecință, nu trebuie examinată validitatea respectivelor dispoziții din perspectiva principiului „echilibrului just al intereselor”, prevăzut în respectiva convenție.

(a se vedea punctele 52 și 53)

6.        Articolul 5 alineatul (1) litera (b) și articolul 9 din Regulamentul nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor, care impun operatorului de transport să acorde asistență pasagerilor în împrejurări excepționale, nu încalcă principiul nediscriminării.

Astfel, situația întreprinderilor care acționează în sectorul de activitate al diferitor modalități de transport nu este comparabilă, întrucât, ținând seama de modalitățile lor de funcționare, de condițiile de accesibilitate și de repartizarea rețelelor lor, diferitele modalități de transport nu sunt, în ceea ce privește condițiile lor de utilizare, interschimbabile. În aceste împrejurări, legiuitorul Uniunii a putut să instituie norme care prevăd un nivel de protecție a consumatorului diferit în funcție de sectorul de transport vizat.

(a se vedea punctele 56-58)