Language of document :

A Dublin Metropolitan District Court (Írország) által 2011. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Denise McDonagh kontra Ryanair Ltd

(C-12/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Dublin Metropolitan District Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Denise McDonagh

Alperes: Ryanair Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Meghaladják-e a 261/2004 rendelet1 értelmében vett "rendkívüli körülményeket" az olyan körülmények, mint az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörése miatti európai légtérlezárások, amelyek kiterjedt és hosszabb ideig tartó légiközlekedési zavarokat okoztak?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Kizárt-e ilyen esetekben az 5. és a 9. cikk szerinti ellátás biztosításra vonatkozó kötelezettség miatti felelősség?

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Érvénytelen-e az 5. és 9. cikk annyiban, amennyiben sérti az arányosság és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, a Montreal Egyezményben kimondott, az "érdekek méltányos egyensúlyának" elvét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. és 17. cikkét?

Úgy kell-e értelmezni az 5. és 9. cikkben foglalt kötelezettséget, hogy az hallgatólagos időbeli és/vagy pénzügyi korlátozást tartalmaz arra az esetre, ha a járattörlést "rendkívüli körülmény" okozta?

A negyedik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Érvénytelen-e az 5. és 9. cikk annyiban, amennyiben sérti az arányosság és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, a Montreal Egyezményben kimondott, az "érdekek méltányos egyensúlyának" elvét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. és 17. cikkét?

____________

1 - A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)