Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Dublin Metropolitan District Court (Irska) 10. januarja 2011 - Danise McDonagh proti Ryanair Ltd

(Zadeva C-12/11)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Dublin Metropolitan District Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Danise McDonagh

Tožena stranka: Ryanair Ltd

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali okoliščine, kot je zaprtje evropskega zračnega prostora zaradi izbruha vulkana Eyjafjallajökull na Islandiji, ki je povzročil obsežne in daljše motnje v letalskem prometu, presegajo "izredne razmere" v smislu Uredbe 261/2004?1?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je v takšnih okoliščinah obveznost zagotovitve oskrbe izključena po členih 5 in 9?

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, ali sta člena 5 in 9 neveljavna, kolikor kršita načeli sorazmernosti in prepovedi diskriminacije, načelo "pravičnega ravnotežja interesov", kot izhaja iz Montrealske konvencije, in člena 16 in 17 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije?

Ali je treba obveznost iz členov 5 in 9 razlagati tako, da vsebuje omejitev, kot je časovna in/ali denarna omejitev obveznosti, da se zagotovi oskrba, če pride do odpovedi zaradi "izrednih razmer"?

Če je odgovor na vprašanje 4 nikalen, ali sta člena 5 in 9 neveljavna, kolikor kršita načeli sorazmernosti in prepovedi diskriminacije, načelo "pravičnega ravnotežja interesov", kot izhaja iz Montrealske konvencije, in člena 16 in 17 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije?

____________

1 - Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, str. 1).