Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. decembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe l’Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – V.М.А./Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“

(Zadeva C-490/20)1

(Predhodno odločanje – Državljanstvo Unije – Člena 20 in 21 PDEU – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Otrok, rojen v državi članici gostiteljici svojih staršev – Rojstni list, izdan v tej državi članici, v katerem sta za tega otroka navedeni dve materi – Zavrnitev izvorne države članice ene od teh mater, da izda rojstni list za navedenega otroka, ne da bi imela informacije o tem, kdo je njegova biološka mati – Taka listina kot pogoj za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista – Nacionalna ureditev te izvorne države članice, v kateri se osebama istega spola starševstvo ne priznava)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Sofia-grad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: V.М.А

Tožena stranka: Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“

Izrek

Člen 4(2) PEU, člena 20 in 21 PDEU ter člene 7, 24 in 45 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi s členom 4(3) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC, je treba razlagati tako, da je v primeru, v katerem gre za mladoletnega otroka, ki je državljan Unije in na čigar rojstnem listu, ki so ga izdali pristojni organi države članice gostiteljice, sta kot starša navedeni dve osebi istega spola, država članica, katere državljan je ta otrok, dolžna, prvič, temu otroku izdati osebno izkaznico ali potni list, ne da bi zahtevala, naj njeni nacionalni organi predhodno izdajo rojstni list, in drugič, tako kot vse druge države članice priznati dokument, izdan v državi članici gostiteljici, ki navedenemu otroku omogoča, da z vsako od navedenih dveh oseb uresničuje svojo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic.

____________

1 UL C 433, 14.12.2020.