Language of document :

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2015. december 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Secretary of State for the Home Department kontra David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(C-698/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Secretary of State for the Home Department

Alperesek: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bíróság Digital Rights Ireland és Seitlinger ítélete (C-293/12 és C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238, a továbbiakban: Digital Rights Ireland ítélet) (különösen annak 60–62. pontja) a valamely tagállam nemzeti jogának megfelelően megőrzött adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó nemzeti szabályozására az európai uniós jog alapján kötelezően alkalmazandó követelményeket határoz-e meg az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 7. és 8. cikkének való megfelelés érdekében?

A Bíróság Digital Rights Ireland ítélete szélesebb körben határozza-e meg a Charta 7. és/vagy 8. cikkének hatályát annál, amelyet az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) ítélkezési gyakorlata az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 8. cikke vonatkozásában megállapított?

____________