Language of document :

Tužba podnesena 11. ožujka 2022. – Europska komisija/Talijanska Republika

(predmet C-197/22)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

1.    utvrdi da je Talijanska Republika, time što nije usvojila mjere za osiguranje poštovanja vrijednosti navedenih u dijelu B Priloga I. Direktivi Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vodi namijenjene za ljudsku potrošnju (SL 1998., L 330, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 6., str. 51.)

-    što se tiče razine koncentracije arsena, u općini Bagnoregio od 2018. nadalje, u općini Civitella d’Agliano u prvoj polovici 2018., drugoj polovici 2019. i od 2020. nadalje, osim u drugoj polovici 2021., u općini Fabrica di Roma 2013. i od 2015. nadalje, u općini Farnese 2013. i nakon toga od 2018. nadalje, u općini Ronciglione 2013. i nakon toga u prvoj polovici 2018. i prvoj polovici 2019. i nakon toga od 2020. nadalje, u općini Tuscania od 2018. nadalje, osim u prvoj polovici 2019., i

-    što se tiče razine koncentracije fluorida u općini Bagnoregio od 2018. do prve polovice 2019. i u općini Fabrica di Roma 2018., u prvoj polovici 2019. i drugoj polovici 2021.,

povrijedila obveze proizašle iz članka 4. stavka 1. u vezi s dijelom B Priloga I. Direktivi 98/83/EZ,

2.    utvrdi da je Talijanska Republika, time što nije što je prije moguće poduzela aktivnosti da bi se ponovno uspostavila kvaliteta vode u općinama Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione i Tuscania u pogledu razine koncentracije arsena, te u općinama Bagnoregio i Fabrica di Roma u pogledu razine koncentracije fluorida, povrijedila obvezu koju ima na temelju članka 8. stavka 2. Direktive 98/83/EZ;

3.    naloži Talijanskoj Republici snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim tužbenim razlogom Komisija smatra da Talijanska Republika, time što nije osigurala poštovanje vrijednosti navedenih u dijelu B Priloga I. Direktivi za arsen i fluorid, nije ispunila obvezu koju ima na temelju članka 4. stavka 1. u vezi s Prilogom I. Direktivi 98/83/EZ. Konkretno, u odnosu na vrijednost koncentracije arsena, ta povreda odnosi se na općinu Bagnoregio od 2018. godine nadalje, općinu Civitella dʼAgliano za prvu polovicu 2018., za drugu polovicu 2019. i od 2020. godine nadalje, osim za drugu polovicu 2021., općinu Fabrica di Roma za 2013. i od 2015. nadalje, općinu Farnese za 2013. i nakon toga od 2018. nadalje, općinu Ronciglione za 2013. i nakon toga za prvu polovicu 2018., za prvu polovicu 2019., a nakon toga od 2020. nadalje, općinu Tuscania od 2018. do danas, osim za prvu polovicu 2019. Te povrede još uvijek traju. Što se tiče vrijednosti koncentracije fluorida, povreda obveze iz odredbi članka 4. stavka 1. u vezi s Prilogom I. Direktivi odnosi se na općinu Bagnoregio od 2018. do prve polovice 2019. i općinu Fabrica di Roma za 2018., prvu polovicu 2019. i drugu polovicu 2021.

Svojim drugim tužbenim razlogom Komisija tvrdi da je Talijanska Republika, time što nije što je prije moguće poduzela aktivnosti da bi se ponovno uspostavila kvaliteta vode u općinama Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione i Tuscania u pogledu razine koncentracije arsena, te u općinama Bagnoregio i Fabrica di Roma u pogledu razine koncentracije fluorida, povrijedila obvezu koju ima na temelju članka 8. stavka 2. Direktive.

____________