Language of document :

2006 m. sausio 5 d. pareikštas ieškinys byloje André prieš Komisiją

(Byla F-10/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Daniel André (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M. Jourdan

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2005 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakoma sumokėti ieškovui Susitarimo dėl konferencijų vertėjų žodžiu, kuriuos įdarbino Europos Sąjungos institucijos, darbo sąlygų ir atlyginimo 7 straipsnyje numatytą fiksuotą išmoką už 2005 m. sausio 12 d. ir 13 d. Teisingumo Teismui jo prašymu suteiktą paslaugą;

priteisti iš atsakovės atlyginti žalą, kurią ieškovas patyrė dėl skundžiamo akto, sumokant 241,99 eurų sumą, atitinkančią išmoką, kuri turėjo būti sumokėta, su nuo mokėjimo datos priklausančiomis palūkanomis;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, samdomas konferencijų vertėjas, įvairių Bendrijos institucijų vertimo tarnyboms teikia tikslias paslaugas. Šios paslaugos atliekamos pagal sutartis, kuriose numatomos jų teikimo dienos ir vieta. Kiek tai susiję su atlyginimu, šias sutartis reglamentuoja Susitarimas dėl konferencijų vertėjų žodžiu, kuriuos įdarbino Europos Sąjungos institucijos, darbo sąlygų ir atlyginimo.

Šioje byloje ieškovas ginčija Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakoma ieškovui sumokėti nurodyto susitarimo 7 straipsnyje numatytą fiksuotą kelionės išmoką, kurios taikymas detaliai apibrėžtas prie susitarimo prijungtose ,,taikymo nuostatose".

Savo ieškiniu ieškovas ginčija atsakovės pasirinktą šių nuostatų aiškinimą, remiantis kuriuo sine qua non sąlyga nagrinėjamai išmokai mokėti yra dėl kelionės prarastos pajamos. Be to, Komisija turėjo atsižvelgti į tai, kad 2005 m. sausio 12 d. buvo pirmoji ieškovo darbo diena, nors ieškovas Bendrijos institucijos naudai dirbo jau 2005 m. sausio 10 ir 11 dienomis.

Ieškovo nuomone, jokia Susitarimo nuostata, netgi numanomai nenumato papildomų sąlygų, kurių reikalauja atsakovė. Vadinasi, atsakovė neleistinai pakeitė šio Susitarimo taikymo apimtį.

Galiausiai ieškovas tvirtina, kad paeiliui su viena ar keliomis Bendrijos institucijomis sudarytų įdarbinimo sutarčių buvimas neužkerta kelio jam pasinaudoti ginčijama išmoka.

____________