Language of document :

2006. január 30-án benyújtott kereset - Canteiro Lopes kontra Bizottság

(F-9/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Rui Canteiro Lopez (Lisszabon, Portugália) és mások (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. október 13-i azon határozatát, amellyel megtagadta, hogy a felperes neve felkerüljön tisztviselők érdem szerinti listájára, valamint hogy a felperest a 2000. évi előléptetési időszakban A4-es besorolási fokozatba léptessék elő;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2000. december 21-én a felperes panaszt nyújtott be azon határozat ellen, amellyel megtagadták, hogy a 2000. évi előléptetési időszakban A4-es besorolási fokozatba léptessék elő. 2001. július 2-án az alperes ennek helyt adott, és tájékoztatta a felperest, hogy kinevezésének véglegesítése érdekében megtették a szükséges intézkedéseket, amelyek azonban nem történtek meg. A felperes következésképpen kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy információkat szerezzen e 2001. július 2-i határozatot követő intézkedésekről. Az alperes - elismerve, hogy az 1995-1997-es és az 1997-1999-es értékelő jelentés addig még nem került véglegesítésre - azt javasolta a felperesnek, hogy az 1997-1999 közötti értékelését az 1999-2001 közötti időszakra vonatkozó értékelés szintjén határozzák meg.

Bár a felperes ezt a javaslatot elutasította, az alperes lezárta az 1997-1999 közötti értékelő jelentést és úgy határozott, hogy a felperes nevét nem veszi fel a tisztviselők érdem szerinti listájára, illetve a 2000. évi élőléptetési időszakban nem lépteti elő A4-es besorolási fokozatba.

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként arra hivatkozik, hogy ez a határozat jogellenes, mivel azt a vitatott időszakra vonatkozó, jogszerűen még nem véglegesített értékelő jelentések hiányában hozták meg. Valójában az alperes közszolgálati kötelességszegést követett el, amikor megfelelő időben nem készítette el a felperes 1995. július 1-je és 1999. június 30-a közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentését.

A felperes arra is hivatkozik, hogy az alperes helytelenül végezte el a felperes érdemeinek összehasonlító vizsgálatát, mivel olyan másodlagos szempontokat vett figyelembe, mint az életkor és a szolgálati idő, amelyek csak az előléptethető tisztviselők érdemeinek egyezősége esetén vizsgálhatóak, azonban jelen esetben nem ez volt a helyzet. A megtámadott határozat tehát sérti a személyzeti szabályzat 45. pontját és az egyenlő bánásmód elvét.

____________