Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 19. aprīļa spriedums - Canteiro Lopes/Komisija

(lieta F-9/06) 1

Paaugstināšana amatā - Galīgā novērtējuma ziņojuma neesamība - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Rui Canteiro Lopes, Lisabona (Portugāle) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un M. Velardo)

Priekšmets

Komisijas 2005. gada 4. marta lēmuma neiekļaut prasītāja vārdu to ierēdņu sarakstā, kas guvuši visvairāk nopelnu, un 2000. gadā nepaaugstināt viņu A 4 pakāpē, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 74, 25.03.2006., 35. lpp.