Language of document :

Personaldomstolens dom av den 19 april 2007 - Canteiro Lopes mot kommissionen

(Mål F-9/06)(1)

(Befordran - Avsaknad av slutlig betygsrapport - Jämförelse av kvalifikationerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Rui Canteiro Lopes (Lissabon, Portugal) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och M. Velardo)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte föra upp sökandens namn på förteckningen över de mest välmeriterade tjänstemännen och att inte heller befordra honom till lönegrad A4 under befordringsomgången för år 2000.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C xxx (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-xxx/xx och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den [datum])