Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 22. novembra 2006 - Larsen/Komisia

(Vec F-11/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v nadväznosti na urovnanie veci zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006, s. 36.