Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.12.2006 - André v. komissio

(Asia F-10/06)1

(Henkilöstö - Väliaikainen toimihenkilö - Konferenssitulkkina toimiva toimihenkilö - Kiinteämääräisen matkakorvauksen maksamisen edellytykset)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniel André (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Jourdan)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission 6.10.2005 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle kieltäydyttiin maksamasta yhteisöjen tuomioistuimen lukuun ja sen pyynnöstä 12. ja 13.1.2005 tapahtuneeseen palvelusuoritukseen liittyvää kiinteämääräistä korvausta, josta määrätään Euroopan unionin toimielinten palvelukseen otettujen konferenssitulkkien työsuhteen ehdoista ja palkkajärjestelyistä tehdyn sopimuksen 7 artiklassa, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 8.3.2005 tekemä päätös, jolla Daniel Andrélle kieltäydyttiin maksamasta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lukuun Luxemburgissa 12. ja 13.1.2005 tapahtuneeseen palvelusuoritukseen liittyvää kiinteämääräistä korvausta, kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan maksamaan kantajalle tämän korvauksen suuruinen rahamäärä lisättynä 14.2.2005 alkaen viivästyskoroilla, joiden suuruus vahvistetaan kyseessä olevana ajankohtana sovelletun perusrahoitusoperaatioita koskevan Euroopan keskuspankin viitekoron suuruiseksi kahdella prosenttiyksiköllä lisättynä.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 96, 22.4.2006.