Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2006. december 14-i ítélete - André kontra Bizottság

(F-10/06. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Kisegítő alkalmazott - Konferenciatolmács-alkalmazott - Az átalánydíjas útiköltség-térítés feltételei)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Daniel André (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Jourdan ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Tárgy

Egyrészt a Bizottság 2005. október 6-i azon határozatának megsemmisítése, amelyben megtagadta a felperes által a Bíróság felkérésére és részére 2005. január 12-én és 13-án végzett szolgáltatás alapján járó, az Európai Unió intézményei által felvett konferenciatolmács-alkalmazottakra vonatkozó pénzügyi előírásokról és munkafeltételekről szóló egyezmény 7. cikkében foglalt átalányjuttatás kifizetését, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Rendelkező rész

Az Európai Közösségek Bizottsága által hozott 2005. március 8-i azon határozat, amelyben megtagadta az Európai Közösségek Bírósága részére Daniel André által Luxemburgban nyújtott szolgáltatásért járó átalánydíjas útiköltség-térítés kifizetését, semmis.

Az Európai Közösségek Bizottsága köteles e juttatásnak az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre meghatározott és az adott időszakban alkalmazott mérték két százalékponttal növelt összegének megfelelő, 2005. február 14-től számított késedelmi kamatot a felperesnek megfizetni.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 96., 2006.4.22.