Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 23. septembra 2008 - Tolios a i./Dvor audítorov

(vec F-8/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006, s. 35.