Language of document : ECLI:EU:F:2007:67

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2007. április 19.

F‑9/06. sz. ügy

Rui Canteiro Lopes

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – A végleges értékelő jelentés hiánya”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben R. Canteiro Lopes a nevének a legérdemesebb tisztviselők listájára való felvételét mellőző és a 2000. évi előléptetési időszakban az A4‑es besorolási fokozatba történő előléptetését megtagadó 2005. március 4‑i bizottsági határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Értékelés – Értékelő jelentés – Elkészítés

(Személyzeti szabályzat, (2) cikk, első bekezdés és 43. cikk)

2.      Tisztviselők – Előléptetés – Szempontok

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

1.      Amennyiben a tisztviselőre vonatkozó értékelő jelentést rendkívüli körülmények miatt – mint az értékelőjének és a fellebbviteli értékelőjének az intézménytől való távozása, valamint az őt alkalmazó főigazgatóság megszüntetése – nem lehetett a rendes eljárási feltételek szerint elkészíteni, összhangban van az adminisztráció folyamatos működésének követelményével az, ha a jelentést a főigazgató készíti el, aki a személyzeti szabályzatban a kinevezésre jogosult hatóságra telepített hatáskörök gyakorlására vonatkozó, az intézmény által jóváhagyott határozat értelmében rendelkezik az e határozatban kifejezetten nem szereplő hatáskörökkel is.

(lásd az 56. pontot)

2.      Az előléptethető tisztviselők érdemeinek értékelése meghatározó szempontját képezi minden előléptetésnek, míg a kinevezésre jogosult hatóság csak kiegészítő szempontként veheti figyelembe a jelöltek életkorát, illetve a besorolási fokozatban vagy a hivatalban eltöltött szolgálati idejét. Mindazonáltal, az előléptethető tisztviselők érdemeinek egyenlősége esetén e másodlagos szempontok jogszerűen válhatnak a kinevezésre jogosult hatóság döntését meghatározó tényezővé.

Két előléptethető, különböző főigazgatóságokhoz tartozó tisztviselő analitikus értékelése közötti kétpontos különbség, éppen a főigazgatóságok közötti értékelési különbségekre tekintettel, nem tekinthető kellően jelentősnek ahhoz, hogy megakadályozza az érintettek hivatali és személyes helyzetére vonatkozó más objektív szempontok – mint a szolgálati idő vagy a korábbi értékelési időszakban a legérdemesebb tisztviselők listáján való szereplés – másodlagos figyelembevételét.

(lásd a 63., 67. és 68. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑207/99. P. sz., Bizottság kontra Hamptaux ügyben 2000. november 9‑én hozott ítéletének (EBHT 2000., I‑9485. o.) 19. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑280/94. sz., Lopes kontra Bíróság ügyben 1996. február 29‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑77. o. és II‑239. o.) 138. pontja; T‑221/96. sz., Manzo‑Tafaro kontra Bizottság ügyben 1998. március 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑115. o. és II‑307. o.) 17. pontja; T‑116/00. sz., Hørbye‑Möller kontra Bizottság ügyben 2001. március 13‑án hozott ítéletének (az EBHT‑ban nem tették közzé) 39. pontja; T‑163/01. sz., Perez Escanilla kontra Bizottság ügyben 2002. július 11‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑131. o. és II‑717. o.) 29. pontja; T‑134/02. sz., Tejada Fernández kontra Bizottság ügyben 2003. április 9‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2003., I‑A‑125. o. és II‑609. o.) 42. pontja; T‑132/03. sz., Casini kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑253. o. és II‑1169. o.) 57. pontja; T‑472/04. sz., Tsarnavas kontra Bizottság ügyben 2007. január 23‑án hozott ítéletének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 67. pontja.